10-lessen pakket

Huidig lessenprogramma:

Rooster vanaf vrijdag 20 september t/m vrijdag 29 december

Iedere vrijdag van 16.15 – 17.00 (m.u.v. 11 oktober)

Yoga voor kinderen – What if I fall? Oh my darling. What if you fly? – Erin Hansen
Bewegen, dansen, aanraken en fantasie gebruiken prikkelt de creativiteit. Kinderen voelen zich vrij om vanuit hun prille bewustzijn hun innerlijke wereld te ontdekken en vorm te geven. Op speelse wijze leren kinderen yoga toe te passen in hun leven.

Kinderyoga maakt het kind fysiek en mentaal sterk. Je kind leert het lichaam kennen en contact te maken met anderen. Kinderyoga geeft rust en zelfvertrouwen.

He 10-lessen pakket

Wij bieden een 10-lessenpakket aan. Door de oefeningen, de spellen en het prikkelen van de zintuigen wordt er constant gewerkt aan balans, op een super speelse en vriendelijke manier met begrip voor ieder kind. Onze warme vreugdevolle kinderyoga juf Marieke Goudsmit neemt de kinderen mee in een iedere les weer nieuw sprekend thema. Alles aangepast aan alle leeftijden.

De chakra’s!

Eerste chakra – Muladhara chakra – rood – stuit – aarde
Voor innerlijke kracht. Het kind leert met beide benen stevig op de grond te staan. Het eerste chakra is het fundament waar vanaf het kind functioneert. Dit chakra dient in balans te zijn voordat de andere chakra’s in balans kunnen zijn. De andere chakra’s leunen op deze. Alle oefeningen van deze les dragen bij aan balans in dit chakra.
Als dit chakra uit balans is, ervaart een kind angst, en is er een gebrek aan discipline. 

Ik ben geaard. Ik sta met beide benen stevig op de grond. Ik voel me veilig, en geborgen.

Tweede chakra – Svadhisthana chakra – oranje – onderbuik – water
Het gebied van de emoties. Er wordt aandacht besteed aan verschillende emoties zoals blijheid, boosheid, verlegenheid en verdriet, zodat het kind deze leert herkennen. Alle oefeningen van deze les dragen bij aan balans in dit chakra.
Als dit chakra uit balans is, heeft een kind moeite met genieten.

Water is altijd stromend, nooit statisch.

Derde chakra – Manipura chakra – geel – maag – vuur
Dit is het chakra van je wil en kracht. Het is fijn als een kind weet wat het zelf wil, en daarachter durft te gaan staan! Alle oefeningen van deze les dragen bij aan balans in dit chakra.
Als dit chakra uit balans is heeft een kind last van schaamte, en weinig gevoel van eigenwaarde.

‘Ik kan alles!’ 

Vierde chakra – Anahata chakra- groen – hart – lucht
Liefde en compassie voor jezelf en anderen. Kinderen kunnen al vroeg leren van zichzelf te houden. Pas als ze van zichzelf houden zijn ze in staat ook echt liefde te ‘geven’. Alle oefeningen van deze les dragen bij aan balans in dit chakra.
Als dit chakra uit balans heeft een kind last van verlegenheid en heeft het moeite met invoelen.

‘Ik open mijn hart om liefde te geven en te ontvangen!’

Vijfde chakra – Vishudda chakra – blauw – keel – geluid 
Je stem laten horen, duidelijk communiceren en de waarheid kunnen spreken vanuit je hart. Onder andere door mooie mantra’s te zingen en heel hard te lachen, trillen we het keelchakra zuiver! Alle oefeningen van deze les dragen bij aan balans in dit chakra.
Als dit chakra uit balans heeft een kind moeite met zich te uiten en spreekangst.

‘De lach is onze stem in het kwadraat.’ – Kees van Kooten

Zesde chakra – Anja chakra – indigo – voorhoofd – weten/wijsheid/spiritueel inzicht
De kracht van de verbeelding, visualisatie en concentratie. Alle oefeningen van deze les dragen bij aan balans in dit chakra. Het hoofd bevat de capaciteit om ‘na te denken’. Het is fijn als kinderen leren dat ze dit kunnen inzetten wanneer zij ervoor kiezen, zodat zij ‘malen’ weten te voorkomen. Daarnaast leren zij zich ‘gewaar’ zijn en kunnen zij met gemak vertrouwen op hun ‘weten (intuïtie).
Als dit chakra uit balans is is er ongevoeligheid, slecht gezichtsvermogen en/of slecht geheugen.

‘Ik luister naar mezelf en weet dat ik de antwoorden vindt.’

Zevende chakra – Sahasrara chakra – violet – wijsheid/spiritueel inzicht/besef van eenheid
Het kruinchakra is het gebied van je verbonden voelen met alles om je heen. Soms staat een kruinchakra constant open . Dan is een kind compleet vatbaar voor alle ideeën en meningen van anderen. Alle oefeningen van deze les dragen bij aan balans in dit chakra. Wanneer er balans is in dit gebied, staat een kind wel open, maar laat het zich niet zomaar beïnvloeden.
Als dit chakra uit balans is, heeft een kind moeite met delen. Kortzichtigheid, bekrompenheid en materialisme kunnen het gevolg zijn.

‘Be happy for this moment, this moment is your life!’ – Omar Khayyam